pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> Nasze postulaty
 
      Reklama
Nasze postulaty

O co walczymy ?

nasze postulaty:

1. Wprowadzenie obowiązkowej opieki naprzemiennej w przypadku rozstania rodziców
(np. separacji bądź rozwodu) , jako zabezpieczenia i jako ostatecznego najlepszego rozwiązania po rozstaniu rodziców.
2. Wprowadzenia obowiązku powrotu dziecka do miejscowości zamieszkania gdzie rodzice wychowywali je razem.
3. Wprowadzenie przepisu regulującego rozpatrywanie spraw sądowych dotyczących separacji bądź rozwodów rodziców w ciągu 2 tygodni, a rozpraw z tym związanych w całości w ciągu 3 miesięcy.
4. Odsunięcie ośrodków RODK od badań nad małoletnimi – dziećmi rodziców rozchodzących się i ich rodzicami, jako że ośrodki te nie są do tego kwalifikowane i działają w tym zakresie bezprawnie.
5. Wprowadzenie parytetów w sądach rodzinnych, to jest składów: sędzia i sędzina, zamiast
obecnych: sędzina (sędzia) i ławnicy, Wyłączenie sędziów ze spraw rodzinnych którzy się rozwiedli. Wyłączenie sędziów którzy pochodzą z rodzin niepełnych i którzy nie mają dzieci.
6. Wprowadzenia przepisu określającego możliwość ograniczenia praw rodzicielskich jednego bądź obojga rodziców tylko w drastycznych przypadkach zagrożenia dla dziecka, tylko dla osób skazanych wyrokiem prawomocnym stwierdzającym takie zagrożenie
7. Całkowite zlikwidowanie alimentów! (to jest głowna przyczyna alienacji rodzicielskiej)
8. Umorzenia wszelkich długów alimentacyjnych powstałych do tej pory rodzicom którzy deklarują chęć opieki naprzemiennej.
9. Wypuszczenia z więzień ojców odizolowanych za niealimentację – przywrócenie im praw rodzicielskich z automatu tym którzy zadeklarują chęć opieki naprzemiennej.
10. Usunięcie regulacji ustawowej mówiącej o odbieraniu prawa jazdy za niealimentację.
11. Usunięcie z ustawy KRIO art. 28 i art. 58 i 60 i 107 z KC art 26! - to całe zło naszego ustroju
12. Ustalenie tabeli alimentacyjnej uzależnionej od średniej krajowej a nie od dochodów
13. ustalenie alimentów tylko dla tego rodzice który nie chce się opiekować dziećmi
14.Żądamy rekompensaty w tej formie że będziemy się opiekować sami dziećmi tyle czasu ile byliśmy izolowani
15. Wprowadzenie obowiązkowych badań DNA po urodzeniu dziecka
16. Przewalutowania kredytów we Franku na Złotówki po kursie 2,20, pozostawienie oprocentowania z umowy
17. Żądamy zwolnienia z pracy wszystkich sędziów rodzinnych, wszystkich pracowników "około rozwodowych" - kuratorów, pracowników RODK, prokuratorów oraz policjantów (zobacz dlaczego?)
18. wprowadzenia nieuznania dostarczenia pozwu jeśli pozwany nie odbierze na poczcie
19. możliwość korespondencji elektronicznej zamiast papierowej
20. przesyłania wyroków na adres korespondencyjny wraz z uzasadnieniem
21. Wprowadzenie równych kar za molestowanie jak i fałszywe oskarżenie o molestowanie
22. Prowadzenie rozpraw do 1go kłamstwa (ten co kłamie przegrywa proces)

23. prawo do wniesienia pozwu o uznanie bezskuteczności uznania dla ojca (badanie DNA dla ojca nie uznanego za ojca)
24. zrezygnować z niezawisłości sądów, wprowadzić im obowiązkowe ubezpieczenia od błędów orzeczeń
       Wprowadzenia odpowiedzialności karnej sędziów, prokuratorów, policjantów
25. wprowadzić egzekucje kontaktów z dzieckiem w formie karania mandatami przez policję - wyznaczyć stawkę np 300 zł
26. Wprowadzenie procesów sądowych jednym ciągiem - jak proces się zacznie to powinien się toczyć dzień w dzień aż do jego zakończenia  - wszystkie instancje!
27.Powołanie specjalnej komisji sejmowej do zwrócenia utraconych majątków przez ojców, utraconych dóbr osobistych
     wypłacenia rekompensat za utracony czas bez dziecka
28.wprowadzenie do przepisów maksymalnych okresów rozpoznawania spraw, skarg oraz wniosków i to w sposób pozytywny
29.zniesienie winy w Rozwodach - obecnie stosowana jest jako nagroda za rozwód (nie odniosła skutku  nierozwodzenia się)
30. Żądamy specustawy nakazującej powrót dzieci do ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania za zgodą oczywiście osoby ograbionej z dziecka - jak miejsce zmieniono to ustalenie miejsca zamieszkania u ojca (osoby poszkodowanej
 

prawo trzeba zmienić na:
art 26kc: Po rozstaniu rodziców ustala sie miejsce zamieszkania dziecka w ostatniej miejscowości wspólnego zamieszkania rodziców zgodnie z art 25kc.W art 58 krio i 107 trzeba zapisać że po rozstaniu rodziców ustala się obligatoryjną opiekę naprzemienną tydzień w tydzień z miejscem zamieszkania zgodnym z art 26kc. Chyba że rodzice wspólnie ustalą inaczej.
 

(Michał Fabisiak) - zobacz wytłumaczenie każdego z postulatów

Zwróciłbym też uwagę na taki drobny problem. Powstał stereotyp, że to ojciec płaci alimenty.
W wyroku, jeżeli będą alimenty, powinna być sentencja, że rodzice utrzymują dzieci solidarnie:
np. oboje łożą po 500 zł, ale jeden z rodziców przekazuje swoje 500 zł na ręce tego, u którego są dzieci.
Dzięki temu wiadomo, że na utrzymanie dzieci jest 1000 zł, a nie tylko 500 zł i że oboje rodzice mają
obowiązek łożyć. (w sensie obie strony powinny to dokumentować! MF)

No i odwieczny problem wakacji. Jeżeli dzieci spędzają wakacje z jednym z rodziców, to ten drugi powinien
przekazać mu alimenty. Obecnie ojciec płaci matce w miesiącu, w którym dzieci są u niego.

Z takich drobnych spraw, to jeszcze problem przekazywania dzieci.
Jeden rodzic zaprowadza, drugi odprowadza - solidarnie.
(Borysław Dzieciaszek
)
 

Nasza propozycja to:

MEDIACJIE tzw. 182/182bez grania karty "liberum veto" przez matkę

propozycja zmian  w KODEKSIE RODZINNYM ( KRiO ) znajduje się na stronie FORUMMATEK

 www.forummatek.pl/cel-ustawa.htm

Opieka naprzemienna na świecie

 Łamanie praw człowieka na przykładzie łamania praw ojców w sądach rodzinnych.:

PRACA STUDYJNA

opieka naprzemienna opinia psychologa 1994 Rok !

Rzecznik Praw Dziecka popiera opiekę naprzemienną !    PDF

 Nasza propozycja ustanowienia pieczy (opieki)  naprzemiennej (ustalanej mediacyjnie):

Wersja 4 pdf do druku

W przypadku braku możliwości wprowadzenia opieki naprzemiennej

 

zobaczcie 16 aspektów dlaczego opieka naprzemienna jest dobra - Polak opisuje w Kanadzie

16 aspektów - englisz

16 - po niby Polsku - google tłumacz

Ponadto poznaliśmy już setki ojców w podobnej sytuacji, prosiliśmy ich aby napisali swoją formę opieki naprzemiennej, którą wysłaliśmy jako tzw "przypadki jednostkowe" do Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta. OD tego czasu kontaktów mailowych mamy już kilkaset dzięki założeniu tej strony to pokazuje rozmiary porażki.

Prosimy wszystkich ojców którzy mają problem z widzeniem własnych dzieci aby pisali do nas - tworzymy bazę ojców, a ich sytuacje będziemy przedstawiali przed władzami naszego kraju. 1mln 19 tyś samotnych matek to nie przypadki jednostkowe, a ilość ta wg danych GUS z roku 2012 świadczy tylko o hańbie jaką okrywa się nasz system ustawodawczy, który razem zmienimy !

zastanawiamy się czy za to co zrobiły sądy rodzinne nie powinno być kary dożywocia
to co robią ośrodki RODK, kuratorzy, prokuratorzy, policja wymaga pomsty do nieba - bo sprawiedliwości w Polsce się nie spodziewamy....

 

(niniejsze opracowania mogą być kopiowane w całości i fragmentach - a wszystko to dla dobra naszych pociech)

 

 

inne akcje - koniecznie zobacz

 

 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

   

DzielnyTata.pl