pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 

 

 
DzielnyTata> Akcja  sarkazm
 
      Reklama

akcja sarkazm

naszą bronią są plakaty

 

w związku z tym że zbliża się termin - wyślijcie swoje karty do sądu

Art. 737 kpc. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

 

 

z ilu skorzystałeś w 2018 roku?

 

jako ulotka z postulatami

 

 

 

 

 

Znasz nasze akcje?

punkt 17 śmieszny?

to zaobacz to 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

DzielnyTata.pl