pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 

 Reklama?
 

 

 
DzielnyTata> Akcja  sarkazm
 
      Reklama?

akcja sarkazm

naszą bronią są plakaty

 

w związku z tym że zbliża się termin - wyślijcie swoje karty do sądu

Art. 737 kpc. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

 

Karty mają wyższą rozdzielczość - kliknij w nie

 

Kartę rozdajemy od 2014 roku
karta ma front i tył - rozłożyliśmy ją w sejmie - ochrona pozbierała
pozbawiają dzieci ojca!!

dla tych co nie pamiętają kartek na mięso przypominamy


od 2014

i tył

 

jako ulotka z postulatami

 

 

 

 

 

Znasz nasze akcje?

punkt 17 śmieszny?

to zaobacz to

Reklama 

 
 
 
 
 
 
Reklama

 

 

 

 

   

DzielnyTata.pl