pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 

 Reklama
 

 

 
DzielnyTata> Akcja: Rezolucja Rady Europy 2079 z 2015r znasz?
 
12.12 2015   12.12.2019 aktualizacja Nowe a stare
Rezolucja Rady Europy 2079

Nawet nie wiesz że Rada europy nakazała wprowadzenie  opieki naprzemiennej w Polsce a mimo to nic się nie zmienia!!

(stan na koniec roku 2019)

porównaj art 26kc i art 28kc z rezolucją

Art. 26. Definicja miejsca zamieszkania dziecka


Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.


Czyli nadal z naszego prawa wynika że dziecko ma przebywać tylko z jednym rodzicem - ponieważ sąd opiera się na stanie faktycznym to działa to tak że sąd ustala miejsce zamieszkania dziecka u tego kto uprowadził!

co więcej przeczytaj art 28kc

- można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania

A znasz orzeczenie Rady Europy jak te przepisy mają brzmieć?

punkt 5.5?

  5.5. wprowadzenia do prawa krajowego zasady wspólnego zamieszkiwania 
  [z dzieckiem przez każdego z rodziców] po separacji, ograniczając wszelkie   wyjątki do przypadków nadużyć wobec dzieci lub ich zaniedbywania czy przemocy domowej, dostosowując czas, w którym dziecko zamieszkuje z każdym z rodziców


 Dokumenty:

Pismo Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta!
Koniecznie przeczytaj!

Pisała o tym Petycja EU
to jest bardzo szeroki art - czytaj!

https://petycja.eu/910/rezolucja-nr-2079-rady-europy-rownosc-wspolna-odpowiedzialnosc-rodzicielska-rola-ojcow/


Wiesz co zrobił PIS z rezolucją? - zajrzyj jak głosował


Linki

to powinien przeczytać każdy rodzic odizolowany od dziecka

https://www.arch.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/miekkie-prawo-miedzynarodowe/prawo-rodzinne/

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22220&lang=en


Czy ktoś zwalcza tą rezolucję?

Europejski RPO to samo


 

dlaczego podejmujemy takie działania?

zobacz - jak się odbiera dzieci ojcom:
tak dalej być nie może:

 

 
 
 
 
 
 
 
inna akcja przeciw policji Proszę zdjąć togę dlatego powstała ta strona
   

 

DzielnyTata.pl