pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> Pozew zbiorowy
 
1 marca 2017     Reklama

akcja pozew zbiorowy do?

 

pdf      doc 

wzór w google docs:

https://docs.google.com/document/d/1ddyaIFwHvnSgmkcvjEbLVEfCQzU9tTNdlfS-Mfs6fJs/edit?usp=sharing

 


1 rozkminka tego problemu:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozew_zbiorowy

Pozew zbiorowy może być zastosowany w sprawach o roszczenie o ochronę konsumentów,

Ustawa nie znajduje zastosowania dla roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

(czyli komuniści zablokowali pozwy przeciwko krajowi - przemyśleli to dobrze)

 


2 rozkminka tego problemu:

pozew zbiorowy do Strasburga

Wydaje się ze nie da się zrobić pozwu zbiorowego so Strasburga  a jednak skoro inni mogą to my też

zbiorowa skarga do Strasburga w sprawie Katynia

Pozew o co ? rozmowa z Dorotą Sokół:

No i mam. Czytamy w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (to są wytyczne skargi do Strasburga)
Artykuł 34 "Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych w niniejszej konwencji lub jej protokołach. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się nie przeszkadzać w żaden sposób skutecznemu wykonywaniu tego prawa."
Nie będę wypowiadać się na temat pracowników Fundacji Helsińskiej, ale ich pomoc to nawet nie to że jest nic nie warta. Hamują wręcz twórczą inicjatywę ludzi. Kiedyś do nich pisałam i więcej nie powtórzę, bo szkoda mi czasu. Generalnie oni nie mają żadnych uprawnień.
Ojców można uznać za grupę jednostek. Dziadków też i innych członków rodziny. Generalnie zarzut będzie tan sam, czyli głównie art.
6 - rzetelny proces w rozsądnym terminie,
7 - zakaz karania bez podstawy prawnej. Tu się waham, ale pozbawianie władzy rodzicielskiej czy zakaz kontaktów z powodu widzi mi się matki chyba podchodzi. Nie ma podstaw to zabrania władzy rodzicielskiej ojcu o nieposzlakowanej opinii. Zresztą jeśli będzie za dużo to odrzucą, jeśli będzie za mało to sami z siebie nie dołożą.
8 - prawo do poszanowania życia rodzinnego. Tu w podpunkcie 2 podchodzi RODK w całej okazałości.
13 - prawo do skutecznego środka odwoławczego,
14 - zakaz dyskryminacji, czyli ojcowie ze względu na płeć. Istotne dane z GUS że w 97% przypadków dzieci zostają przy matce.
Nie ma przymusu skargi indywidualnej.

Jest jeszcze coś takiego jak artykuł 5 w protokole nr 7: Równość małżonków "Małżonkom przysługują równe prawa i obowiązki o charakterze cywilno-prawnym w stosunkach pomiędzy nimi i w stosunkach z ich dziećmi, w odniesieniu do małżeństwa, w trakcie jego trwania i w wypadku jego rozwiązania. Niniejszy przepis nie stoi na przeszkodzie podjęciu przez państwo środków koniecznych dla zabezpieczenia dobra dzieci."
I tu masz swoją opiekę naprzemienną - równość prawa i obowiązków w stosunku do dzieci po rozwiązaniu małżeństwa. Jeśli nie udowodnią Ci, że zagrażasz dobru dziecka powinieneś mieć prawo do opieki naprzemiennej.
Oczywiście nie ma w Polsce takiej podłości, której sąd nie będzie w stanie usprawiedliwić dobrem dziecka. Ciekawe co jednak na to Europa.
Proponuję aby każdy ojciec/dziadek/rodzeństwo z osobna napisał swoją skargę do Strasburga. To nic trudnego. Wzór masz w załączniku.
Nie ma szans aby jedna osoba to wszystko ogarnęła. Mam problem z ogarnięciem swoich spraw a co dopiero cudzych...
Potem trzeba to wszystko zebrać. Napisać co zarzucamy Polsce i wysłać te 200kg dokumentacji do Strasburga. Niestety musi być ksero wszystkich wyroków do każdej sprawy. Jeśli ja mam tego kilka kg to myślę, że przy 100 skargach będzie to nie do spakowania :-)
Ale efekt jaki spektakularny :-) Trybunał ze 2 lata będzie to czytał.
I do tego wniosek o środek tymczasowy w postaci przestrzegania prawa ojców w Polsce na bazie obowiązujących ustaw, czyli Strasburg zwraca się oficjalnie do Polski żeby coś z tym zrobili.
 


Dziękuję za oklaski ;-)
Dorota

 

Teraz Krzysztof Grzesik

W takim razie trzeba by odnaleźć pierwszy pozew jaki składali sęk w tym że oni to składali w Rosji więc tam prawo jest inne

Ale niedawno sławna była w Polsce sprawa pobieraczka jest złożony pozew zbiorowy oparty na polskim prawie może tego warto by było użyć jako wzór

Lub ogólnie skorzystać z serwisu który wystąpił przeciwko podbieraczowi maja swoją stronę na fb https://www.facebook.com/PozwyZbiorowe  lub http://www.pozywamy-zbiorowo.pl  dobrze by było dostać ich pozew w ręce i na tym oprzeć swoje
 

a Teraz Damian

Witam

uważam, że najpierw trzeba składać następujące wnioski, bo jak rozumiem, oczywiście spotykają się tu ojcowie, którzy mają co najwyżej papier na kontakty

1. Wniosek o egzekucję z 598/15/ k.p.c. oraz następnie 598/16/ k.p.c.
2. W przypadku braku kontaktów mimo wydania zagrożenia właścicielce, - wniosek o ograniczenie władzy wraz z jednoczesnym wnioskiem o skierowanie na terapię w trybie zabezpieczenia z art. 109 kro

Jeżeli Sądy nie będą kierować na terapię, to wtedy Strasburger, ale najpierw I i II instancja

pomysł jest następujący

W sprawie o ograniczenie władzy, wnosimy o zabezpieczenie (terapia stron), Sąd ma termin instrukcyjny 7 dni bądź 30 jeśli wymagana rozprawa
Jeżeli w ciągu 30 dni Sąd nie kiwnie palcem, to skarga w trybie kpa (bo na czynności możemy skarżyć)
Najprawdopodobniej Sąd oddali wniosek o zabezpieczenie, ale KONIECZNIE zaskarżamy do II instancji, która najprawdopodobniej oddali zażalenie
I dopiero wówczas Strasburg, musimy przejść całą drogę prawną w PL, obie instancje


Dokumenty:

Podpis elektroniczny  , wyrok w sprawie Podpisu Elektronicznego

     Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Nasza konstytucja  

 

 

Znasz nasze akcje?

 

   

 

 
 
 
 
 
 
         

 

DzielnyTata.pl