pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> interpelacja, idź do posła niech pisze interpelację
 
      Reklama

akcja interpelacja

 

Znaleźliśmy wytrych do ministerstwa niesprawiedliwości - jest nim interpelacja proszę każdego z was aby znalazł posła

w okolicy, w rodzinie, na ulicy w kinie, nie wiem gidze.... i poszedł do niego,  a ten ma złożyć interpelację na

wzór interpelacji od forummatek   złożonego przez Panią Poseł Annę Bańkowską

Interpelacja

a o to efekt - odpowiedź na interpelację

 

pytajcie o to kiedy zostanie wprowadzona opieka naprzemienna?

dlaczego do tej pory nie została wprowadzona ?

jak zostaną ukarani Ci którzy izolują ojców od dzieci ?

 

bardzo ważny fragment interpelacji:

Sprawowanie wspólnej pieczy po rozstaniu rodziców w praktyce nie dochodzi do skutku. W projekcie proponuje się wprowadzenie - w przypadku braku porozumienia - na wniosek jednej ze stron pieczy równoważnej. Piecza ta polegałaby na tym, że dziecko pozostawałoby proporcjonalną ilość czasu pod opieką każdego z rodziców, natomiast w przypadku wspólnej opieki naprzemiennej dziecko zamieszkiwałoby na przemian raz z jednym, raz z drugim rodzicem. Projekt zawiera również propozycję wprowadzenia zarządzenia natychmiastowego powrotu dziecka wywiezionego i zatrzymanego przez jednego rodzica bez zgody drugiego, gdy prawo pieczy nad dzieckiem wykonywali wspólnie.

 

a znasz interpelację 6396?

 

 

 

Znasz nasze akcje?

 

   

 

 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

   

DzielnyTata.pl