pATOLOGIA PRAWApostulaty bambuser KONTAKT

 
 Reklama
 
DzielnyTata> Historia  Rafała Chojeckiego czyli fałszywe oskarżenie o molestowanie
 
(10.2016)     Reklama
Historia


Prokurator Magdalena Kind-Grynhoff na podstawie fantazji matki mojego syna oskarżyła mnie o molestowanie
mojego 3,5 letniego synka pozbawiając w ten sposób na okres 5 lat możliwości kontaktu ojca z synem.
Do badania wyznaczyła zespół psychologów rekomendowany przez prof. psych. Marię Beisert posiadającą także wykształcenie prawnicze. Zespół działał niezgodnie z przepisami ponieważ w składzie nie było lekarza psychiatry i seksuologa.
Pozwoliło to na wydanie aktu oskarżenia na bezprawnych i absurdalnych podstawach oraz spowodowało 5-letni okres nieobecności ojca w życiu dziecka.


Absurdalność oskarżenia jest tym większa, że Sąd rodzinny w Poznaniu powierzył mi wcześniej pełną władzę rodzicielską nad córką i zanim to się wydarzyło zostałem sprawdzony oraz przebadany pod każdym kątem z czego istnieje obszerna
i jednoznaczna dokumentacja. Najwidoczniej możliwość zamknięcia samotnego ojca i do tego psychologa klinicznego przyćmiła logikę rozumowania tej prokurator  i nie przyjmowała ona do wiadomości argumentów oraz faktów sprzecznych z wywodem matki mojego syna.
Samo dopuszczenie, że mężczyzna w 45 roku życia zostaje pedziem i krzywdzi syna jest w wyobraźni tej prokurator dopuszczalne natomiast sam proces w ocenie sądu nie miał nawet charakteru poszlakowego.

Podczas trwania procesu sąd karny wydał wyrok prawomocny pozwalający mi na spotkanie z synem w sposób wyznaczony przez sąd rodzinny.
Do spotkań nie doszło z uwagi na zawieszenie wszystkich spraw rodzinnych do czasu rozstrzygnięcia sprawy karnej.
Wszystkich z wyjątkiem jednej - matka mojego syna złożyła wniosek o zgodę sądu na wyjazd do Niemiec w celu osiedlenia się.
Sąd Rodzinny w Białogardzie SSR Jolanta Drachal wydała wyrok będący zgodą na ten wyjazd na podstawie jednej i jednostronnej opinii RODK w Świdwinie pod moją nieobecność i pod nieobecność kuratora.

Pań biegłych nie interesowało czy ojciec dziecka wyraża zgodę i co w ogóle dzieje się w sprawie.
Zauważam, że samo złożenie przez matkę zawiadomienia o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa oraz złożenie wniosku o zakaz kontaktu zbiegło się w czasie z tym, że poznała ona kilka miesięcy wcześniej swojego partnera i obecnie męża Thomasa.S..

Dziś jestem uniewinniony prawomocnym wyrokiem a przeciwko matce mojego syna toczy się postępowanie z art. 190 par.1 w sprawie gróźb karalnych kierowanych przeciwko mojemu małoletniemu synkowi.
W dniu 31 października 2016 wznowione zostaje postępowanie przed Sądem Rodzinnym w Białogardzie w spr. wniosku matki dziecka o zakaz styczności z dzieckiem/!!!/ kontaktów oraz ustalenie miejsca pobytu przy ojcu Rafale Chojeckim.

więcej?

W roku 2008 planowałem małżeństwo z pewną Panią i w 2009 urodził się mój syn.

Do małżeństwa z matką mojego syna nie doszło. Od tamtej chwili wszelkie sprawy jego dotyczące mają jeden wspólny mianownik i cel – całkowite odsunięcie mnie od niego.

 

Jego matka ukończyła kurs dla ofiar przemocy, odwiedziła szereg organizacji i fundacji działających przeciwko przemocy i przestępstwom seksualnym z Niebieską Linią włącznie.

W roku 2011/2012 matka mojego syna złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa i jednocześnie wniosek o zakaz kontaktów. Kilka miesięcy wcześniej poznała swojego partnera z Niemiec i późniejszego męża. A ja na podstawie pomówienia zostałem podejrzanym i oskarżonym przez prokurator z Poznania.

 

W oczywisty sposób zostałem uniewinniony w roku 2016. Wyrok jest prawomocny.

www.sprawa-ojca.pl

 

  (powrót do historii)

 

 

Znasz nasze akcje?

 

   

 

 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

   

DzielnyTata.pl